trang chủ tin tức xe Bảo hiểm xe sẽ bồi thường tối đa bao nhiêu cho người gặp tai nạn?

Nghị định mới có hiệu lực bắt đầu từ trong tháng 9/2023 quy định mức bồi thường tối đa và những mức bồi thường cụ thể khác mà người lái xe máy, ô tô cần phải biết.

Nghị định 67 có những quy định về mức bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người mua bảo hiểm. Đây là những quy định liên quan sát sườn tới lợi ích của người sử dụng xe cơ giới, bao gồm có xe máy và xe ô tô, cần phải biết để không bị bỏ qua quyền lợi của mình.

Khoản 3 Điều 12 của Nghị định 67 quy định rõ, Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định 67, mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại.

Theo Điều 6 của Nghị định 67, mức tối đa mà bảo hiểm có thể chi trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Còn đối với thiệt hại về tài sản, thì tùy theo loại phương tiện.

Theo đó, nếu là do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra thì mức bảo hiểm chi trả tối đa là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Còn nếu là do xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra thì mức bảo hiểm chi trả tối đa là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Theo Nghị định 67, mức phí mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dao động từ 55 nghìn đồng đến 4,813 triệu đồng, tùy vào loại xe. Trong đó, xe mô tô 2 bánh dưới 50cc có phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm 1 năm chỉ 55 nghìn đồng, từ 50cc trở lên có mức phí bảo hiểm là 60 nghìn đồng/năm.

(Nguồn: oto365.net)

xe đang bán