trang chủ tin tức xe Top 10 mẫu xe cơ bắp tốt nhất thế giới: Gọi tên BMW M4

Dodge Challenger, Dodge Charger, Chevrolet Camaro, Alfa Romeo Giulia, BMW M4, BMW M3, Ford Mustang… là những mẫu xe cơ bắp tốt nhất thế giới hiện nay.

Chevrolet Camaro 2024.

Chevrolet Camaro 2024.

Top 10 mẫu xe cơ bắp tốt nhất thế giới:

1. Dodge Challenger 2023 (giá khởi điểm: 34.395 USD).

2. Dodge Charger 2023 (giá khởi điểm: 36.920 USD).

3. Chevrolet Camaro 2024 (giá khởi điểm: 32.495 USD).

4. Alfa Romeo Giulia 2024 (giá khởi điểm: 44.670 USD).

5. BMW M4 2024 (giá khởi điểm: 79.095 USD).

6. BMW M3 2024 (giá khởi điểm: 76.995 USD).

7. Ford Mustang 2024 (giá khởi điểm: 32.515 USD).

8. Cadillac CT4-V 2024 (giá khởi điểm: 48.490 USD).

9. Mercedes-Benz C-Class 2023 (giá khởi điểm: 46.000 USD).

10. Lexus IS 2024 (giá khởi điểm: 41.235 USD).

(Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/top-10-mau-xe-co-bap-tot-nhat-the-gioi-goi-ten-bmw-m4/20231129042644691)